dr.sc. Marijana Bićanić, univ.mag.med.dent.
specijalist dentalne protetike

Dr. Marijana je rođena 1988. godine te nakon završene srednje zubotehničke škole upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Titulu doktora dentalne medicine stječe 2012. godine. Od samih početaka svoje karijere naglasak interesa stavlja na estetiku, protetiku i dentalnu implantologiju te u skladu s tim 2015. godine započinje specijalizaciju iz dentalne protetike pod mentorstvom prof. dr.sc. Sonje Kraljević. Specijalizirala je 2018. godine te stekla titulu specijalistice dentalne protetike. Godinu kasnije, na Poslijediplomskom studiju Dentalne implantologije magistrirala je čime je postala sveučilišna magistra dentalne medicine pod mentorstvom prof. dr.sc. Amira Ćatića. Krunu na svoju karijeru stavlja 2021. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom “Usporedba učinkovitosti edukacijske intervencije s kineziterapijom i stabilizacijske udlage u liječenju temproomandibularnih poremećaja” pod vodstvom mentorice prof.dr.sc. Ive Alajbeg stekavši titulu doktorice znanosti. Za svoj je doktorski rad 2022. dobila i nagradu za najbolji doktorski rad u akademskoj godini 2021/2022. od strane matičnog fakulteta.

Dr. Marijana savjesna je, vrlo odgovorna, ambiciozna i uporna mlada žena koja predano radi na svom obrazovanju i osobnom rastu. Individualan pristup, empatija te perfekcionizam kvalitete su kojima je izlječila i uljepšala mnoštvo osmjeha. Zadovoljan i zdrav pacijent njen je prioritet.

Stalni je član Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog društva za estetsku medicine te akademije Digital Smile Design.

Morana Horvat,
dentalna asistentica

Morana Horvat rođena je 1980. godine. Nakon srednje škole završava Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu s odličnim uspjehom i diplomom višeg modnog dizajnera 2004. godine. Dodatno školovanje na Učilištu Ambitio u Zagrebu za dentalnog asistenta također završava odličnim uspjehom 2015. godine. Radno iskustvo stjecala je u privatnoj praksi kao član radnog tima dr. Marijane Bićanić s posebnim područjem interesa asistencije pri dentalnoj protetici te restaurativnoj stomatologiji i endodonciji.

Odgovorna je, organizirana, točna, komunikativna te empatična osoba. Svojim pristupom pomaže pacijentu prebroditi, za njega, neke nelagode trenutke stavljajući želje i potrebe pacijenta visoko na listu svojih prioriteta.

Stalni je član Hrvatske komore dentalne medicine.